محاسبات برج خنک کننده

انتخاب برج خنک کننده بر اساس چهار پارامتر اصلی دمای ورود آب به برج خنک کننده ، دمای خروج آب از برج خنک کننده ، حداکثر دمای مرطوب محیط نصب و دبی آب در گردش قابل تشخیص می باشد. با استفاده از نمودار انتخاب برج خنک کننده و یا با وارد کردن این چهار پارامتر در نرم افزار برج خنک کننده می توان میزان تناژ برج خنک کننده را تعیین نمود و ظرفیت برج خنک کننده مورد نیاز را تشخیص داد. پس از تعیین تناژ و ظرفیت باید نسبت به تطبیق دبی آب فعلی و اتصالات برج خنک کننده اطمینان حاصل کرد.

.

.

ظرفیت برج خنک کننده را به وسیله تن تبرید بیان می کنند ، یک تن تبرید برابر میزان گرمای لازم برای تبدیل یک تن ( 907 کیلوگرم ) یخ صفر درجه به آب صفر درجه در مدت زمان 24 ساعت می باشد. همچنین یک تن تبرید برابر 12000 Btu/hr یا 3.5 کیلووات می باشد. بنابراین وقتی بیان می شود که ظرفیت برج خنک کننده به طور مثال برابر 100 تن است یعنی مقدار قدرت خنک کردن آن برابر 350 کیلووات می باشد. کلمه تن تبرید در زمان های گذشته توسط شرکت های سازنده یخ در آمریکای شمالی به صنعت تهویه مطبوع و سرمایش وارد شده است و تا به امروز مورد استفاده قرار می گیرد.

.

.

اطلاعات مورد نیاز طراحی:

  • دمای آب ورود به برج خنک کننده
  • دمای آب خروج از برج خنک کننده
  • حداکثر دمای مرطوب محیط یا شهر محل نصب برج خنک کننده
  • دبی آب در گردش در برج خنک کننده

.

.

حداکثر دمای مرطوب محل نصب : در طراحی تمام سیستم های تبخیری دمای مرطوب یکی از مهم ترین پارامتر های طراحی برج خنک کننده می باشد. برای بدست آوردن حداکثر دمای مرطوب تابستان یا باید آن را از جداول طراحی سازمان های استاندراد استخراج کنید و یا با داشتن حداکثر دمای خشک تابستان و رطوبت نسبی از روی جدول سایکومتریک به حداکثر دمای مرطوب جهت طراخی برج خنک کننده برسید.

.

دمای ورود آب گرم به برج خنک کننده و دمای خروج آب سرد از برج خنک کننده : دمای ورود و خروج آب از برج خنک کننده یکی دیگر از پارامتر های مهم طراحی  برج خنک کننده می باشد. در واقع انتخاب این دما ها بر بار حرارتی برج خنک کننده تأثیر گذار است. اختلاف دمای آب ورود و خروج را به اصطلاح ( Range ) و اختلاف دمای خروج از برج خنک کننده و دمای مرطوب را ( Approach ) می گویند، میزان ( Approach ) در کمترین حالت می تواند 3 درجه سانتیگراد باشد. یعنی برج خنک کننده می تواند تا میزان 3 درجه بالاتر از دمای مرطوب آب را خنک کند. هر چه میزان ( Range ) بیشتر باشد بار حرارتی برج خنک کننده بیشتر و هر چقدر میزان ( Approach ) کمتر باشد بار حرارتی برج خنک کننده بیشتر خواهد شد. بنابراین دمای ورود و خروج از برج خنک کننده بر بار حرارتی و طراحی برج خنک کننده تأثیر گذار می باشد.

.

دبی آب در حال گردش در برج خنک کننده : پارامتر دیگری که در طراحی برج خنک کننده تأثیر گذار است دبی آبی می باشد که درون برج خنک کننده وارد می شود. دبی آب در حقیقت میزان آب در واحد زمان است که باید از یک دما به دمای خنک تر برسد. دبی آب در گردش با اتصالات دستگاه برج خنک کننده متناسب است، معمولا دبی آب درون اتصالات متناسب با سرعت 2.5 متر بر ثانیه طراحی می گردد، پس با ضرب مساحت سطح مقطع می توان دبی را تخمین زد.

.

نمودار-انتخاب-برج-خنک-کن-MX

.

جهت طراحی برج خنک کننده در ساده ترین حالت با داشتن اعداد بالا بروی نمودار انتخاب برج خنک کننده حرکت کنید و ظرفیت برج خنک کننده را انتخاب کنید. در مسير ( A ) در محل تقاطع دمای مرطوب و منحني قرمز رنگ  ( Range ) را به دست مي آوريم. سپس به صورت عمودي به بالا حرکت کرده تا در مسير ( B ) و در منحني های آبي رنگ ( Approach ) را پيدا کنيم. حال با حرکت افقي در مسير ( C ) و در منحني های سبز رنگ دمای مرطوب مورد نظر را بدست مي آوريم. در نهايت در مسير ( D ) و با حرکت عمودی به سمت پايين محل تقاطع با خط افقي ( E ) مربوط به دبي را بدست مي آوريم. حال خط مدلي از برج خنک کننده که از بالاي اين نقطه عبور مي نمايد مدل انتخاب شده مي باشد. برای محاسبات دقيق تر با شرکت بادران تهویه صنعت تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم محاسبه ظرفیت برج خنک کننده اقدام به ارسال اطلاعات نمایید تا در اسرع وقت نتیجه را دریافت نمایید.