مواد شیمیایی جهت عملیات آبی

مواد شیمیایی خاص جهت عملیات آبی در برج خنک کننده استفاده می شوند، عملیات آبی در برج خنک کننده به معنی مجموعه اقدامات و تمهیداتی است که به منظور جلوگیری از آسیب به برج خنک کننده به وسیله رسوب می باشد. در واحد های صنعتی که از برج های خنک کننده استفاده می کنند عملیات آبی برای افزایش عمر تجهیزات و حفظ راندمان برج های خنک کننده ضروری می باشد و اگر عملیات آبی انجام نشود موجب رشد ارگانیگ ها ، گرفتگی و خوردگی در برج خنک کننده می شود که می تواند راندمان برج خنک کننده را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های تعمیر و نگهداری و توقف برج خنک کننده را به دنبال خواهد داشت.

جهت عملیات آبی در برج خنک کننده مواد شیمیایی خاصی با دوز مناسب مورد استفاده قرار میگیرند. این مواد شیمیایی عبارتند از :

 • بایوساید ( ضد جلبک و زیست توده )
 • بازدارنده های خوردگی
 • ضد رسوب ها
 • مواد شیمیایی خاص

استفاده از عملیات آبی در برج خنک کننده به موارد زیر بستگی دارد:

 • چه نوع برج خنک کننده ای ( مدار بسته ، باز یا یکبار گذر )
 • کیفیت آب تغذیه مورد استفاده و آب جبرانی
 • حد استاندارد اعلام شده توسط سازنده برج خنک کننده
 • قوانین مربوط به تخلیه آب برج خنک کننده
 • آیا زیر آب مورد استفاده مجدد قرار می گیرد یا نه
 • نوع مبدل های حرارتی
 • سیکل تغلیظ برج خنک کننده

بسته به نوع سختی آب یک یا تعدادی از انواع عملیات آبی که مناسب تجهیزات باشد در برج خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین بهتر است با کارشناس برج خنک کننده مشورت شود یا در در فرم عملیات آبی در برج خنک کننده اطلاعات خود از جمله آنالیز آب را ارسال نمایید تا در اسرع وقت پاسخ را به اطلاعتان برسانیم.